Mundo Indígena al Día: Resumen semanal quechua, 29 de marzo, 2010

Servindi, 29 de marzo, 2010.- Presentamos nuestro resumen semanal de noticias -nacional e internacional- en runa simi o quechua. Se autoriza la libre reproducción y difusión:

- Mundo Indígena al Día, quechua, 29 de marzo, 2010 (archivo mp3, 11 minutos, 15 segundos. Descargar con un clic en el enlace y elegir guardar como).

Teqsemuyuntimpi willakuykuna

Teqsemuyu.- Chay Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) nisqan nimun, usqhayta qhahuarisun electrónica nisqa qopakunamanta tukuy mana allintan apamun kausayvidapaq tiyasqanchispaqpas.

Chay PNUMA nisqa huq qelqata qawarichimun sinchi mana allinmi kaman chay venenuyoq qopakuna juñurikushan llaqakunapi, china india brasil suyukunapi

Rit’ikunamanta.- Orqokunapi rit’ikunas chinkaripunqa pasaqpaq pisqa otaq soqta watakunaman, nispan nimun Juan Pablo Bonilla Banco Interamericano de Desarrollo nisqapi llank’ariq wayqe.

Llikaq sonqon yachay atipay.- Chay Unión Nacional para las Telecomunicaciones nisqa hinallataq Fondo Indígena nisqapiwanmi mink’akamushanku huq yachay atipaiman, ñaupa llatayuqkunaq pueblos indígenas paykunaq derechunkunamanta, llikaq sonqonta willakuykunamantawan.

Chaypaqmi qelqanchayta chasquimushanku kay marzo killa tukuy kama.

Comision Interamericana nisqamanta.- Asháninka masachaq, Central Asháninka del Rio Ene (CARE) nisqamanta wayqekuna kejakamunku Washinton Estados Unidos suyupi imaraikuchus mana allinchu chay Proyecto hidroeléctrico Paquitzapango chayta.

Chay proyecto nisqas chunka ayllunaq patanpi aparikunqa, ene nisqa mayuq purisqan huayq’uta.

Chaypin isqay waranqa taitamamakunata wawakunantin sasachasqa rikukunqa nispan nimun chay CARE nisqamanta wayqekuna, Comision interamenricana de derechos humanos nisqa huñukuypi.

Haití suyumanta.- Republica Dominicana humalliq Leonel Fernandez hinallataq Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) nisqamanta, Jacques Diouf, paykunan yuyaykamunku, chaqra llankariyta pisi phunchaykunallapi wiñaq mikuykunata, yarqay llallinapaq haqay Haití suyupi, paikunan cushkanintin llaqta yarqaypi rikukunku.

Ecuador suyumanta.- Chay Organización Acción Ecológica nisqan llakisqa willakamun imaraikuchus Ecuador suyu gobierno tecnología atómica o nuclear nisqata apamuyta munan.

Chay t’ojaykunaqa sinchi mana allintan apaunman kausayvidapaq mijuykunapaqpis aqay Cordillera del Condor cheqaspi.

Colombia suyumanta.- Chay Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) nisqamantan wayqekunan puririnku Europa suyukunata, llaqtayku runakuna chinkapushayku, chaipaqmi yanapakuyta mañarikushayku nispa.

Brasil suyumanta.- Chay Organización Salva la Selva nisqa wayqekunan willakamushanku imaraikuchus mana allinchu kanman sichus aparikunqa chay represa hidroeléctrica uno qochañaq Xingú mayupi chayta.

Paykunan nimunku chay unu qochañaykunaqa sasachaytan apamunqa Matogrosso hinallataq Pará llatakunapi Brasil suyupi.

Bolivia suyumanta.- Bolivia suyu humalliq Evo Morales wayqen nimun, reqsechinqas Naciones Unidas nisqaman, huq rimariyta, “runaq kausayninpaq derechunmi unuqa” nispa, hinallataq mink’arikamun teqse muyuntimpi waiqekunata, juñulla chayta mañakusun nispa.

Teqsemuyu.- Tiempo qhawariq Organización Meteorológica Mundial nisqamanta Geaelle Sevenier, paymi nimun; qayna iskay waranqa isqunniyoq watan karqan aswan qoñe wata, pisqa watamanta, waranqa pusaqpachaq pisqachunaqa watapi yupaiyta kallarisqanmanta pacha.

Teqsemuyu.- Pachamamaq qoñerepusqan raykun, World Wildlife Fund (WWF) nisqapi juñurisqa wayqekunan mast’arimunku, “Campaña la hora del Planeta 2010” nisqata

¿Imataq chay la hora del planeta nisqari?, lluymi luz k’anchayta sipipusun kay sabado isqaychunka qanchisniyoq pùnchay, pusaq horas phasminmanta, isqon horas phasmin kama, ch’isinta.

Perú suyukunamanta willakuykuna

Ñaupa llaqtayoq wayqekunamanta, pueblos indígenas nisqamanta.- chunka iskayniyoq llaqtaq kamachinpi pururiq wayqekunaq willakusqantan rikurichimunku,

Imaraykuchus katinajasqa rirkukuranku llaqtawan kushka sayarisqankunmanta. Chaytan chaninchamunranku yunka runakuna masachaq Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) nisqawan hinallataq mineriaq sasachasqan ayllukuna (CONACAMI) ima

“La idea es perseguirlos”,“Yuyaykuyqa qatipaimi”, sutiyoq qelqan apamun Alberto Pazangoq, Teresita Antasu, Saul Puerta, Cervando Puerta, Sixto Alverca, Mario Tabra, Magdiel Carrión, Daysi Zapata, Nora Melchor, Zebelio Cayap, Rolando Huaracca, hinallataq Valeriano Ccama wayqekuna panakunaq willakusqakuta.

Petroleo pusana oleoducto nisqamanta.- Perenco sutiyoq ingles llaqtayoqwan francés llatyopiwan masachasqa empresan nimun, Amazonas llaqtapis pusarinqaku oloeoducto nisqata, mana tupayachikuq runakunaq tiyasqankuta mana kasuspa.

Chay empresan willakamun imakunas mana allinchu kanman chayta, ichaqa manan rimarinkuchu chay pueblos aislados nisqa manatupayusqa runakunamanta. Chaytan reqserichimun Survival nisqa wayqekuna.

Hidrocarburos nisqamanta.- “Políticas Energéticas y Amazonía ¿Qué nos espera?” nisqa rimanakuymanta yachaqkunan llakirisqa nimunku manan allinchu chay yauraq qosñi, gas nisqata gobiernoq hawa suyukunaman apayta yuyayuqanqa, aswanmi llaqtanchisparaq aypachimunan nispa.

Redd nisqamanta.- Qayna iskaychunka tawayoq p’hunchay marzo killatan Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) wayqekunan rikuchimunku “REDD en el Perú: Consideraciones Juridicas para su implementacion” nisqa qelqatamait’uta, Jose Luis Capello hinallatq Milagros Sandoval, paykunaq qelqarimusqanta.

Chay qelqan qawarichimun, ima qelqakunawansi qollochisunman yunqapi mallki kunpaykunata hinallataq millay qosñikunata ima.

Oxapampa chiqasmanta.- Oxapampa Pasco llaqtapis mayu aparapun Villa America sutiyoq llaqtachata, Palcazú chiqaspi, saqeyuntaq kinsachunka iskainiyoq taitamamakunata wawakunantinta mana imayoqta, hinallataq sasachaykun pusaq chunka tawayuq wayqekunata.

Bagua nisqamanta.- Awajun runakuna humalliq wayqe, Jesús Manases, paymi nimun, kay killa tukuypaqsi tukuyapunqaku Curva del Diablo nisqapi qayna pisqa p’unchay junio killata tukuy imakuna karqan chay taqweriykuna.

Manases wayqen llanqarishan Mari Carmen Gomez panawan paikunan juñushanku tukuy willakuykunata, chay gobiernoq churamusqan t’aqweriq comision nisqas mana llapantachu churamunku, qayna chunqa iskayniyoq enero killapi hayhuayamusqanku qelqapiqa.

Pachaq pusaqchunka tawayuq lote yupaimanta.- Yaqa waranqa runakunan qayna iskaichunka kinsayoq p’unchay marzo killata, manan munaykuchu chay PeruPetro nisqa empresaq petroleo qawarimusqanta nispa.

Chay sayariymi aparikuran, San José de Sisa, plasapi juñunayukuspanku soqtachunqa kuraq oraganizacionkunamanta wayqekuna. Paykunan kutichiranku imaraikuchus chay empresa waquichiran willakuykunata aqay municipalidad wasipi.

Chay sayariypin nimunku mana munaykuchu chay petroeo maskaq empresakunata, Narajos hap’iy Rioja llaqtamanta Puerto Rico hap’ìy Picota llaqtakama.

Huallaga nisqamanta.- Sinchi paraysi Huallaga mayuta yaparanpun, chay raykun challwakuna wañurayun. Chaymi chay huallaga mayuq apamusqan rikhuriyun ashqa wañusqa challwakuna.

Justicia nisqamanta.- Isqon wata hunt’a juiciopi puriq aqay Mayoc hinallataq Daza San Mateo de Huanchor nisqapi wayqekunan chayraq uyarinqaku “sentencia judicial” nisqata, delitos ambientales qellechaykunamanta juchachasqa Mineria Lisandro Proaño S.A. empresapaq.

Kay chunka suqtayoq p’unchay abrill killan qanqa huq hatun suyasqa p’unchay pobre waqcha comunmerokunapaq, chaypin Margarita Pérez Anchiraico pana, kejakuyta churakamaurqan. Chay raykun Matucana llaqamanta Juez Mixto kamachimun chunka suqtayoq p’unchay abril killata ñawincahuchun chay sentencia nispa.

Afroperuanos nisqa wayqekunamanta.- Monica Carrillo, aqay Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos (LUNDU) nisqa humalliq panan llakisqa willakamun imaraykuchus qelqamayt’upi willakuykuna, radiokunapi televisionpi ima, sinchita cheqnekuyta t’utuchimunku chay África suyumanta paqariq huq hina riqchayniyoq wayqepanakunapaq.

Malqui chaqllakunamanta.- Delitos Ambientales nisqamanta Fisalian qechuramun haqay empresa Proyecct World Green Perú nisqaq mallki cuchusqankunata, chaypaqmi willarikamuranku “Puerto Azul” ayllumanta wayqekuna Padre Abad hap’iypi, Ucayali llaqtapi.

Escucha nuestro podcast


Comentarios (1)
Alfonso Cama Saballs (no verificado) Mié, 28/04/2010 - 06:08
Señores, Desde Calalunya (España) tengo interés en conocer el origen i significado de la palabra quetchua "ccama", palabra que es apellido de algunas personas en Perú. I pensamos que también ha derivado en el apellido "Cama" de algunas otras. Vean nuestra WEB: www.camafamily.com Mi e-mail: acs@tinet.cat Muchísimas gracias de antemano
AÑADE UN COMENTARIO
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.